WEES KLAAR!

Wat ik te zeggen heb gaat verder dan wie ik ben, wat ik wil of niet wil.

Deze openbaring gaat verder dan mijn gevoel voor degenen die ik liefheb en om wie ik geef, zoals zij verder gaat dan afzonderlijke relaties of die ver van het hart staan. Niets is echt gescheiden in goddelijke liefde.

Sinds haar lange bestaan en het verstrijken van verschillende tijdperken, gaan de mensheid en de aarde op dit ogenblik door een unieke en uitzonderlijke periode. Wat we nu gaan meemaken is nog nooit eerder voorgekomen in de hele geschiedenis van de mensheid.

Wat wij de laatste jaren hebben gezien en ervaren, toont aan dat onze oude structuren en gewoonten aan het afbrokkelen zijn. Het nieuwe is onvermijdelijk op komst en het ontwaken van de mensheid op het niveau van het bewustzijn, van de ziel, vraagt om een overgang die niet onopgemerkt zal blijven.

Deze overgang zal worden gekenmerkt door omwentelingen en gebeurtenissen die even ongelooflijk als schitterend zullen zijn. Deze veranderingen zullen zeer spoedig plaatsvinden, zullen gelijktijdig in de fysieke wereld plaatsvinden en zullen van korte duur zijn. Het is verre van mij om paniek of angst te zaaien, hoewel, zoals met vele dingen in het leven, sommigen het als een bevrijding zullen zien, anderen zullen het als een aanval op hun gevestigde patronen van leven en veiligheid ervaren.

De schepping van het nieuwe moet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de vernietiging van het oude. Het is een noodzaak.

Vele godsdiensten en individuen zonder religieuze achtergrond weten dat een Goddelijk Wezen, een Groot Leraar (van dezelfde uitstraling als de Boeddha) zal terugkeren voor het nieuwe tijdperk dat wij het Watermantijdperk noemen. De langverwachte Prins der Liefde, de Heer Maitreya Boeddha, is gereed om zich openlijk aan de mensheid te openbaren, aan ieder individu zonder uitzondering. Hij is het hoofd van de Spirituele Hiërarchie van onze planeet, Hij is de Meester van al de Meesters en Hij is reeds onder ons sinds 1977 en woont in Londen.

Deze gids, raadgever, leraar in de ruimste zin van het woord streeft ernaar, met de hulp van de Spirituele Hiërarchie van de Meesters van Wijsheid, de mensheid uit de huidige wereldcrisis te leiden. Hoewel Hij de architect van het Plan is, ons de weg zal wijzen, zal het nieuwe door de hand van de mens gebouwd moeten worden, weliswaar in samenwerking met de Spirituele Hiërarchie van de Meesters van Wijsheid.

Het spreekt voor zich dat onze vrije wil gerespecteerd zal worden. De Heer Maitreya en de Meesters van Wijsheid beschouwen de vrije wil als heilig en zullen deze nooit schenden.

De dag van deze goddelijke openbaring is nabij, of u gelovig bent of niet het doet er niet toe, bedenk dat Hij komt voor ieder van ons. Verklaringsdag zal direct gevolgd worden door een periode waarin de mens op de toppen van de tenen zal wandelen en zichzelf in twijfel zal trekken. Wij zullen allen voor een ultieme keuze worden gesteld: menselijke waarden zoals samen delen, gerechtigheid en vrede tot stand brengen, die ons naar een tijdperk van vrede en een Gouden Tijdperk zullen leiden, of, en dit is een tamelijk ondenkbaar scenario, de mensheid die zichzelf zal vernietigen als wij met onze huidige manier van samenleving blijven volharden.

De Heer Maitreya kent ons keuze en verheugt zich.

Hoewel tijdens Zijn openbaring het goddelijke zwaard der onderscheid geactiveerd zal worden, wordt die periode maar al te vaak geassocieerd met de meest vergezochte en angstaanjagende speculaties: de Apocalyps, 3 dagen duisternis, de verschijning van demonische wezens of buitenaardse wezens, het einde der tijden of zelfs van de wereld, ...

Integendeel, die periode zal bezield worden door de kracht van Puur Liefde en Goddelijk Licht. Het zal zijn alsof de hele mensheid door de Heer wordt omhelsd, de fundamentele Wetten van het Leven zullen aan ons worden geopenbaard en de sluier van scheiding zal verdwijnen.

Wie de Leer van de Oude Wijsheid of de esoterische filosofie heeft bestudeerd, weet dat deze scenario's worden vertekend door de begoochelingen van de astrale wereld of door het ernstige gebrek aan spiritueel kennis over dit onderwerp, wat leidt tot een misvormde interpretatie van de bron.

Er zal inderdaad een einde komen aan een tijdperk en er zal een nieuwe manier van leven worden ingehuld, maar dit zal geen angst inboezemen (integendeel), noch de definitieve vernietiging van de mensheid betekenen. Wel zullen we voor een beslissende keuze komen te staan.

Het spreekt vanzelf dat wij zullen leven in een wereld die totaal verschillend zal zijn van de wereld die wij nu kennen, met echte en juiste menselijke verhoudingen en goddelijke waarden die nooit eerder zijn geëvenaard.

Wij zullen dan tegen onszelf zeggen: "Hoe hebben wij ons onder elkaar als barbaren kunnen gedragen?

Wees gereed voor zijn zekere komst, open de deur van uw hart en uw geest, want daar ligt de tempel van de Heer der Liefde. Ontvang zijn liefde en zijn boodschap in uw diepste wezen en handel in broederschap, want de mensheid is één.

Laten wij de juiste keuze maken en voorgoed in harmonie leven met onze broeders en zusters van het menselijk ras.

Wees niet bang, blijf kalm en bid/mediteer.

Om lokah samastah sukhino bhavantu  - Dat iedereen in de wereld gelukkig en vrij wordt 

Philippe Cengiarotti

20-03-2022

Bron: De leringen van de Oude Wijsheid via Benjamin Creme


EERST KOMENDE ACTIVITEIT:

FOTOTENTOONSTELLING " OVER HONGER, AMOEDE EN DAKLOOSHEID IN DE WERELD " TIJDENS HET WEEKEND VAN ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 APRIL 2024 VAN 10u TOT 18u IN HET BEGIJNHOF VAN DIEST

OVER DE WEBSITE

Duur: 3:52'


Goeiedag,

Ieder mens wenst diep in zichzelf te weten wie hij of zij werkelijk is.

Met de website “de Kunst van Zelfverwerkelijking”, ontdek je de verschillende Wetten van het Leven die het mensenrijk leiden. De Kunst van Zelfverwerkelijking die het ultieme doel van de mens is, wanneer je je op het Pad van Evolutie bevindt, zal je inzichten verruimen waardoor je bewuster en onthecht in het leven zult staan.

Gebaseerd op de Leringen van de Oude Wijsheid, mijn contacten met Benjamin Creme, zijn boeken en mijn bescheiden ervaring, biedt deze website je een voorstelling van de evolutie van het leven op het niveau van het bewustzijn van de Ziel.

De Leringen van de Oude Wijsheid zijn het geestelijk erfgoed van de mensheid en behandelen de belangrijkste denkbeelden, zoals: het Goddelijk Plan, de bron van de Leringen, het Pad van Evolutie en zijn Inwijdingen, de Meesters van Wijsheid, de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Wereldleraren, de energieën, Karma, de Wetten van het Leven, de Kunst van zelfverwerkelijking, de Zeven Stralen, Transmissiemeditatie, het Beginsel van Samen Delen en nog andere aanvullende onderwerpen.

De website biedt u een globaal inzicht met inleidingen voor elk thema. Deze openbaringen zullen u beter doen begrijpen, of doen verdiepen, wat de betekenis van het leven is en hoe het leven werkelijk functioneert.

Deze Weten van het Leven bestaan sinds het ontstaan van de mensheid. Ze zijn vergeten en weinig onderricht. Deze spirituele afstand en dit gebrek aan universele kennis is de oorzaak van alle kwaad, van al dat lijden en zelfs van vele ziektes.

Zich enkel beperken tot het opnemen van kennis zonder het toepassen van wat men weet, of geleerd heeft, dient tot niets en heeft geen nut. Ook het blind vasthouden aan oude en harde intellectuele patronen zal maar leiden tot een status-quo; hart en geest moeten samen de reis maken.

De Wetten van het Leven respecteren en toepassen vragen in eerste instantie, een bewustwording en een goed begrip van deze Wetten, gevolgd door ze te beleven en toe te passen in ons dagdagelijks leven, om ze uiteindelijk op alle vlakken te beheersen.

Dit soort werk met uw ware Zelf zal progressief een innerlijke verandering met zich meebrengen en een betere verhouding tussen de personaliteit en de Ziel bevorderen. Deze harmonisatie leidt ons, stap per stap, tot onze Goddelijke Bron, het Zelf.

Dit is het Pad van Evolutie, ook het Pad van Meesterschap genoemd. Vele anderen hebben dit Pad eerder dan ons afgewandeld en zijn nu Meesters geworden, Meesters van Wijsheid of Verheven Meesters. Ze maken deel uit van de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet.

Deze website deelt in alle bescheidenheid sommige aspecten van de universele kennis zodat u beter kan begrijpen hoe het Leven werkelijk functioneert en tot besef kunt komen dat u een Ziel in Incarnatie bent, een potentieel Goddelijke Wezen.

Ik wens u een fijn avontuur.

Om Mani Padme Hum - Ik begroet de Gouden Lotus in jezelf

Philippe Cengiarotti


De Heer Boeddha heeft gezegd

dat we niet in iets moeten geloven alleen omdat het gezegd is; noch in tradities, omdat ze vanuit de oudheid aan ons zijn overgeleverd; noch in geruchten als zodanig; noch in geschriften van wijzen, omdat wijzen ze schreven; noch in fantasieën, waarvan we misschien mogen vermoeden, dat ze ons door een Deva zijn ingegeven (dat wil zeggen in veronderstelde geestelijke inspiratie); noch in gevolgtrekkingen afgeleid uit de een of ander door ons gemaakte toevallige verondersteling; noch omdat iets een analogische noodzakelijkheid schijnt te zijn, noch alleen maar op het gezag van onze leraren of meesters, maar dat wij moeten geloven  wanneer het geschrift, de leerstelling of het gezegde door ons eigen verstand en ons eigen bewustzijn wordt bevestigd. "Daarom", zegt hij tot besluit, "leerde ik u om niet alleen maar te geloven, omdat gij hebt gehoord, maar om indien gij met uw bewustzijn gelooft, in overeenstemming daarmee te handelen."

Bron: Helena Blavatsky, Geheime Leer, Deel III, pag. 401. , Eng. Uitgave


LEGENDE:

Bron = Bron van de informatie

Hyperlink = Doorverwijzing naar een website, een document of andere pagina.