WAAROM KOMT DE WERELDLERAAR NU?

Duur: 7:16'

Zijn beslissing werd versneld na de wereldoorlogen:
Na de twee wereldoorlogen van “14-18” en “40-45”, die we eigenlijk kunnen koppelen als 'één grote wereldoorlog', hadden we gedacht dat, na al dat lijden, al die doden, al die opoffering van bloed voor vrijheid, het genoeg was geweest en dat iedereen of bijna iedereen een nieuwe start zou willen nemen.

Na de wereldoorlogen hebben we alles opnieuw opgebouwd, nieuwe huizen, grote gebouwen… wat feitelijk normaal is. Maar, we zijn in een wereld van verdeeldheid en competitie terecht gekomen, waar de commerciële machtkrachten en materie een serieuze invloed op ons leven hebben gekregen. Daardoor kunnen we zien dat sommige landen niet even gelijk geleden hebben tijdens de wereldoorlogen.

ECONOMIE IS HET NIEUW GELOOF
De Heer Maitreya zegt: dat de economie het nieuwe geloof is. Alles draait om “de machtkrachten”. Commercialisering heeft ons aan de rand van de afgrond gebracht. De markteconomie is door het vuur van de concurrentie genomen. Alleen maar hebzucht, bezitting, meer prestaties. Het komt door conditionering, daardoor weten de mensen niet wie ze zijn. Er zijn nu landen waar miljoenen mensen sterven aan honger en andere landen vechten om competitie, prestaties, macht, hebzucht, …

De overmatige strenge besparing en het speculeren op de beurzen zijn de oorzaken van de wereldcrisis.

COMPETITIE

De competitie en het wantrouwen tussen sommige landen & regeringen hebben ervoor gezorgd dat 24 landen over kernenergie beschikken waarvan 9 landen de atoombom hebben en 28 landen andere massavernietigingswapens. Deze onophoudelijke wedijver onder elkaar betekent dat wij niet één maal maar meer wel 20 maal onze planeet kunnen vernietigen met al de wezens die erop leven!

Het probleem is dat geen land of regering vertrouwen heeft in de ander. Hedendaags is deze bedreiging echt “au sérieux” te nemen, want landen en regeringen hebben met hun menselijke verhoudingen gefaald! De vluchtelingencrisis en het terrorisme komen dit nog bekrachtigen. Dit is te wijten aan hun competitie, hun afgescheidenheid, hun corruptie en hun zelfgenoegzaamheid.

OORLOGEN

In 2000 jaar tijd hebben wij amper 25 jaar vrede gekend, de wereldtoestand is om deze reden nog te fragiel en kan gemakkelijk naar iets vreselijks kantelen. Er zijn nu ongeveer 40 oorlogen bezig in de wereld. De conflicten zijn steeds gerechtvaardigd door economische doeleinden en egocentrische-nationalistische belangen. Een gevoelig conflicten met bijkomende spanningen kan zeer snel uitlopen tot een wereldoorlog. Deze verhouding draagt het zaad van een mogelijke 3de wereldoorlog met zich mee, die dit keer met kernwapens zal gebeuren en elke vorm van leven op aarde zal doen verdwijnen, menselijk en niet menselijk.

Wij zijn werkelijk in staat om elke vorm van leven en de aarde zelf te vernietigen!

HONGERPROBLEEM
Volgens de cijfers van UNICEF, zijn er nu in deze wereld meer dan 1 miljard mensen met hongerproblemen en er sterft elke 2 seconden een mens van honger waarvan de helft kinderen zijn. Dit allemaal in een wereld waar iedereen zonder uitzondering, kan eten volgens zijn honger.

"Niemand is op aarde gekomen om van de honger te sterven".

Bron: Caritas International

ARMOEDE IN DE WERELD

Armoede en het aantal daklozen nemen de laatste jaren in alle landen, in alle steden toe. De rechtspraak van rijke en machtige landen gaat ten koste van de noden en de behoeften van de armste en zwakste landen.  De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Deze toestand creëert een kloof tussen rijken en armen. Het groot verschil tussen deze twee klassen heeft een dreigend gevolg op de mensheid. Juiste menselijke verhouden zouden op de eerste plaats moeten komen, niet de winst. Competitie en corruptie zijn aan de basis van ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

“Niets is zo groot als deze schaamte, hoe kunnen wij zo samenleven en onszelf nog mens noemen, de mensheid is EEN.”

Bron: Citaat van Maitreya

DE TOESTAND VAN DE AARDE

De globale opwarming van onze planeet veroorzaakt door de CO² is bevestigd en bewezen door wetenschappelijke deskundigen over heel de wereld. 80% van de opwarming is te wijten aan de activiteiten van de mens. Hierdoor zijn het klimaat en de topografie van de wereld opmerkelijk aan het veranderen. Wij kennen nu al, spijtig genoeg, de rampzalige gevolgen hiervan: de frequentie van de tsunamis zijn toegenomen, het aantal orkanen zijn gestegen en krachtiger geworden, de overstromingen zijn overal te zien, het smelten van het ijs aan de Noord- & Zuidpool (en de gletsjers) met als gevolg de stijging van de zeespiegel en de verhoging van het zoetwater in de Golfstroom is een vastgesteld feit. Wij zien nu al een klimaatmigratie gebeuren omdat de topografie van de aarde (vooral aan de kusten en op kleine eilanden) aan het veranderen is. Naast deze fenomenen komen ook nog de ontbossing van de Amazone (longen van de wereld) en de bosbranding in Autralië , alsook allerlei vervuilingen zoals: lucht, vuile waters, plastiek, afval inclusief radioactiviteit). Ondanks deze verpletterende feiten, hebben sommige geïndustrialiseerde landen het akkoord van Kyoto, Parijs, Madrid, Chili niet willen tekenen. Men beschikt werkelijk nog over enkele jaren, vooraleer de toestand van de aarde onherstelbaar en onomkeerbaar wordt. De Aarde is uitgeput, ziek en heeft haar grens behaald. Als moeder Aarde een mens zou zijn, dan lag ze nu op de "intensive care".

Achter het scherm staan de Heer Maitreya, de Wereldleraar en de Meesters van Wijsheid geduldig te wachten. Ze komen ons tonen & adviseren hoe wij uit deze huidige wereldcrisis kunnen komen.

"Zonder Samen Delen is er geen Rechtvaardigheid, zonder Rechtvaardigheid is er geen Vrede en zonder Vrede is er geen Toekomst."

Bron: Citaat van Maitreya