DE 3 GROTE MANTRAMS

Duur: 4:00'


De Mantram van Éénwording

 

Één zijn de mensenzonen en één ben ik met hen.

Liefde betracht ik en geen haat.

Te dienen tracht ik, zonder verplichte dienst te vorderen.

Te helen tracht ik, niet te wonden.

Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen.

Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen en ook het leven en al wat er gebeurt,

en liefde doen verschijnen, die grondslag is der lotgevallen van de tijd.

Moge visie komen en inzicht; moge de toekomst zich ontsluieren.

Dat innerlijke eenheid te voorschijn kome en uiterlijke scheuring wordt overbrugd.

Dat liefde zegeviere. En alle mensen tot liefde zich bekeren.

 

Zeer oude Mantram uit de Atlantische tijd: het werd gebruikt gedurende de periode van het oude conflict, waar het huidige het gevolg van is. (Uit: Maitreya’s missie II). Spreek dit uit met kracht en begrip met inzetting van hoofd en hart! Dan geeft dit een ongelooflijk sterke invloed op jouw leven en die van jouw omgeving: het verandert denkwijzen, brengt licht in zienswijzen en leidt tot grotere dienstbaarheid en betere samenwerking

Bron: Alice Ann Bailey, De Wederverschijning van de Hiërarchie


De Grote Aanroep

 

Vanuit het punt van licht in het denken van God

Strome licht in het denken van de mensen.

Dat licht op aarde nederdale.

 

Vanuit het punt van liefde in het hart van God

Strome liefde in de harten van de mensen.

Moge Christus tot de aarde wederkeren.

 

Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt,

Richte doel de kleine wil der mensen -

Het doel dat de meesters kennen en dienen.

 

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen

Verwezenlijke zich het plan van liefde en licht

En moge het de deur verzegelen waarachter het kwaad verblijft.

 

Laat licht en liefde en macht het plan op aarde herstellen.

 

U kunt de Grote Aanroep afprinten (pdf), zie hieronder

 

Deze aanroep werd in 1945 door de Heer Maitreya aan de wereld vrijgegeven als een techniek om de energieën aan te roepen die de wereld zouden hervormen en zijn komst voorbereiden. Door het uitspreken van deze grote mantram, met de aandacht gericht op het Ajna-centrum (tussen de wenkbrauwen), wordt een kanaal gevormd tussen de groep en de Hiërarchie van Meesters. Via dat kanaal zenden de Meesters de energieën door de chakra's van de deelnemers.

Bron: Alice Ann Bailey, De Wederverschijning van de Hiërarchie


Wereldgebed voor de Nieuwe Tijd

 

Ik ben de schepper van het heelal.

Ik ben de vader en de moeder van het heelal.

Van mij is alles gekomen.

Tot mij zal alles wederkeren.

Denken, Geest en Lichaam zijn mijn Tempels,

ter verwerkelijking voor het zelf

van mijn opperste wezen en worden.

 

Maitreya zelf heeft een wereldgebed voor de nieuwe tijd vrijgegeven dat bij toepassing een besef doet groeien van je eigen goddelijkheid.


Het is wenselijk om deze Mantrams op 3 verschillende momenten van de dag hardop te zeggen.

Bron: Alice Ann Bailey & Benjamin Creme


De Grote Aanroep
PDF – 120,3 KB 584 downloads
DE DRIE MANTRAMS
PDF – 55,4 KB 613 downloads