EEN ZIEL IN INCARNATIE

Duur: 3:31'

Ieder mens op aarde - zonder uitzondering - is een Ziel in incarnatie.

Ik ben me er wel van bewust dat zulke affirmatie enige reactie kan oproepen. Iedereen heeft natuurlijk een eigen mening, een bedenking hierover.  Nochtans heeft dit concept van 'Het Leven' niet veel te maken met onze manier van denken, noch met een bepaalde ideologie of religie.

Deze openbaring bestaat sinds het begin der tijden, is nog steeds actueel en zal tot het einde der tijden blijven bestaan. Hierin geloven of niet, dit aanvaarden of niet, heeft eigenlijk geen invloed op het feit of een mens een Ziel is. Ons denkvermogen kan het misschien ontkennen, verwerpen, ongeloofwaardig maken, dit zal het bestaan van de Ziel niet doen verdwijnen.

Volgens de Leringen van de Oude Wijsheid is de oorsprong van ons bestaan, waar wij allemaal vandaan komen, verbonden met een onberispelijke werkelijkheid, de Goddelijke Vonk, de Ziel.

Het erfgoed van de mens is te weten komen en ervaren wie hij/zij werkelijk is. Het is de evolutie van het bewustzijn, het is het pad van de Ziel. Wij zijn allemaal zielen in incarnatie, dit betekent dat wij allemaal potentiële Goden in wording zijn. Om deze slapende Goddelijkheid in ons aan te wakkeren is het noodzakelijk de hoedanigheden, de eigenschappen van de Ziel (Goddelijk vonk) op het fysisch plan over te brengen en te verwezenlijken.

Terug leren leven in harmonie met uw ware Zelf, de Ziel komt niet vanzelf, het zal ons ook niet per toeval overkomen. Het vraagt een persoonlijke & doelbewuste inzet en een gradueel bewustwording van de lichamelijke constitutie van de mens (fysiek, emotioneel, mentaal, personaliteit en ziel). Omdat Leven een Kunst is, bestaan er ook spirituele wetten, specifieke geestelijke verhoudingen die ons kunnen helpen dit te verwezenlijken. 

Het zijn niet noodzakelijk de normen en de waarden die wij tijdens onze opvoeding hebben meegekregen, noch wat wij in het onderwijs aangeleerd kregen en zeker niet wat wij in ons professioneel en competitief leven ervaren. Dit soort leerproces of liever 'School des Leven' wordt niet of bitter weinig door onze huidige en beschaafde maatschappij aangeboden.

De inleiding tot De Kunst van Zelfverwerkelijking en de Wetten van het Leven biedt een nieuwe kijk, nieuwe inzichten over hoe wij beter kunnen omgaan met de Ziel en met Het Leven zelf. Het vergroot dat Éénheidsgevoel tussen ons allen, het bevordert de Liefde in Uzelf, de samenleving met anderen en uw directe omgeving. De Ziel heeft hier de hoofdrol en zal u doen ontdekken wie u werkelijk bent.

Welkom bij dit meest nobel geestelijk avontuur.

Philippe Cengiarotti 


"Alle Waarheid die het denken kan produceren is enkel een projectie van zichzelf en dat is niet de Waarheid."

Bron: Murdo MacDonald-Bayne, De Yoga van de Christus