VOORWOORD                                                                                                                &                                                               THEMA'S BESTUDEREN


Duur: 9:18'

VOORWOORD

Voor ik begin met de thema’s te overlopen, wil ik graag eerst een belangrijk mededeling doen:

Bij het onderrichten van een spirituele leer is de manier waarop men dit geeft van groot belang. De inhoud van de thema’s zijn dan ook belangrijker dan de individu die het bekend maakt of de inleiding geeft. Bovendien, deze leringen komen niet van mij en zijn ook niet mijn persoonlijk bezit. Ze zijn zo oud als de mensheid, maken deel uit de eeuwige wijsheid en zijn ter beschikking voor iedereen die zoekt te begrijpen hoe de wetten van het leven werken en hoe ze hun bewustzijn kunnen ontwikkelen.

Om deze reden, vraag ik om de behandelde thema’s als simpele inleiding te willen beschouwen en niet als dogma’s. De voorgestelde inleidingen zijn louter het theoretische aspect van de leer, het praktische luik rust op de schouders van diegenen die het werk op zichzelf wenst te verwezenlijken.

Ook als het over serieuze onderwerpen gaat, neemt u uzelf best niet te veel au sérieux. Het gevoel voor humor en de dingen relativeren zijn dus meer dan welkom. Het is zoals met een gitaar spelen, indien de snaar te hard gespannen staat zal het breken, indien de snaar te zacht gespannen is zal er geen geluid uitkomen, men moet het juiste midden zoeken.

De bewustwording van de Ziel is een gradueel leerproces, met vallen en opstaan. Wees dan geduldig en zoekt niet onmiddellijk naar een resultaat, de wereld werd ook niet op één dag gecreëerd.

Men verliest niets, men win niets, men neemt enkel deel aan de creatie.

 

EEN THEMA BESTUDEREN

De website biedt u een bescheiden inleiding tot de 4 Wetten van het Leven, de Kunst van Zelfverwerkelijking en andere thema's. Het is dan volkomen begrijpelijk dat U hierover nog vragen zou hebben, ofwel een betere en diepere toelichting over een bepaald thema zou wensen.

Een studie is een actieve & persoonlijke deelname met een begeleiding en een ondersteuning op basis van een gelijkwaardige relatie. Er wordt enkel verwacht dat de persoon die deze studie volgt het beste van zichzelf geeft in functie van eigen begrip, capaciteit en tempoDe inspanning, de inzet is om deze redenen veel belangrijker dan het gewenste resultaat zelf. 

De studies kunnen evengoed individueel of in groep plaatsvinden, waar alle geïnteresseerden welkom zijn. U hoeft maar een thema uit te kiezen en uw keuze via Contact/Info bekend te maken. Wij zullen samen een moment bepalen om het praktisch luik te bespreken.

Voor een aanvraag via Visio/Videoconference, gelieve hiervoor de pagina Vragen en gesprekken via Zoom te raadplegen.

 

Hieronder vindt u de verschillende thema’s die aan een studie onderworpen kunnen worden, klik nadien op Contact/info om de gekozen studie(s) door te geven:

1. INLEIDING TOT DE 4 WETTEN VAN HET LEVEN EN DE KUNST VAN ZELFVERWERKELIJKING

De studie van deze thema's heeft als doel het bewustzijn van een individu te doen verruimen, daarom zullen wij steeds vanuit de inzichten van de deelnemer zelf vertrekken.

Wij zullen samen naar normen en waarden zoeken die ons beter zullen doen begrijpen hoe wij onszelf kunnen verwezenlijken. Wij gaan ons verdiepen in de betekenis van het begrip en de effecten van eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest, onthechting en onschadelijkheid.

Om de studie te volgen zijn er geen voorwaarden, noch kosten aan verbonden.

Er worden maximum 3 à 4 sessies van ongeveer 2 uren voorzien.

 

2. INLEIDING TOT TRANSMISSIEMEDITATIE

Met deze studie leer je de procedure en de techniek om aan Transmissiemeditatie deel te kunnen nemen.

Om de studie te volgen zijn er geen voorwaarden, noch kosten aan verbonden.

De sessie duurt ongeveer 2 uur, één uur voor de uitleg van de  procedure & de techniek,  en één uur aan Transmissiemeditatie.

 

3. INLEIDING TOT DE SAMENSTELLING VAN DE GEESTELIJKE HIËRARCHE VAN MEEESTER EN HUN WEDERKOMST

In functie van de Samenstelling van de Geestelijke Hiërarchie, (Bron: Alice Ann Bailey, Mensen-en Zonne inwijding, pg. 52 en 53) wordt er een studie en een toelichting gegeven over de posten, de stralen en de verantwoordelijkheden van de Meesters van Wijsheid.

Om de studie te volgen zijn er geen voorwaarden, noch kosten aan verbonden.

De sessie duurt ongeveer 3 uur.

 

4. INLEIDING TOT HET PAD VAN EVOLUTIE VAN DE MENSEN (het pad naar Meesterschap)

Op het Pad van de Evolutie van de mens, ook Meesterschap genoemd, bevinden zich 5 crisisbewustzijn of inwijdingen. Elke inwijding bewijst bij wijze van spreken het beheersen van het lager niveau en tegelijkertijd de bewustwording van het hoger niveau. Om dit te begrijpen moeten wij weten wat de betekenis van een inwijding of een crisisbewustzijn is.  Het is de eerste stap naar de rijkdom die net na de mensheid komt, de Spirituele Rijkdom, het Rijkdom der Zielen. U zou verbaasd zijn hoeveel incarnaties een mens nodig heeft om aan de deur van de eerste inwijding te komen en hoe snel het kan gaan vanaf het moment men een voet op het Pad van Evolutie gezet heeft.

Om de studie te volgen zijn er geen voorwaarden, noch kosten aan verbonden.

De sessie duurt ongeveer 3 uur

 

5. INLEIDING TOT DE STRALENSTRUCTUUR

In de astrologie spreekt men over de psychologie van de personaliteit, terwijl de Stralenstructuren de psychologie van de Ziel behandelen.

Op aarde zijn er 7 grote energiestromen of Stralen genoemd die elk levend wezen beïnvloeden:

Straal 1: Wil, macht, doel

Straal 2: Liefde / Wijsheid

Straal 3: Intelligentie, aanpassingsvermogen, creatief denken

Deze bovenstaande 3 stralen worden de Aspecten genoemd.

Straal 4: Harmonie door conflict, schoonheid, kunst

Straal 5: Concreet denken, wetenschap

Straal 6: Devotie, idealisme, abstract denken

Straal 7: Organisatie, ceremoniaal, ritueel, orde, magie

Deze 4 bovenstaande stralen worden de Attributen genoemd.

 

Het lichaam van een individu beschikt over 5 verschillende lichamen:

1. Het fysisch lichaam: het tastbaar gedeelte (lichaam en hersenen), het vloeibare (bloed), het gasvormige (zuurstof) en de 4 etherische niveau's (aura) 

2. Het emotioneel lichaam: de manier hoe wij reageren

3. Het mentaal lichaam: de manier hoe wij denken

4. De personaliteit: een combinatie van het fysisch, het emotioneel en het mentaal lichaam tesamen

5. De Ziel : het spiritueel aspect, een weerspiegeling van de Monade

Tijdens de studie gaat het erom om voornamelijk de ondeugden en de te verwerken eigenschappen van elke straal in ons lichamen te herkennen/waar te nemen om dan naar de kwaliteiten van die stralen te streven.

In de Griekse filosofie zegt men: Ken Jezelf. Bij het Watermantijdperk zegt men: Ken Je 'Stralen'.

Het is aanbevolen om eerst de volgende boeken van Benjamin Creme en/of van Alice Ann Bailey te hebben gelezen vooraleer men zich voor dit soort studie wenst in te schrijven:

Benjamin Creme, Maitreya's Missie boek II, hoofdstuk 13, pagina 401 tot 463

Alice Ann Bailey, De Stralen en de inwijdingen: een verhandeling over de zeven stralen & de stralen en de inwijdingen

De studie gebeurt enkel in groepsverband en op afspraak, de sessie duurt ongeveer 4 uur.