DE ZIEL

Duur: 2:28'

De Ziel is de niet-materiële, spirituele component van de mens. De Ziel behoort tot het vijfde rijkdom, het Rijk der Zielen, net na die van het mensenrijk.

Het Zelf, de Ziel is de Goddelijke vonk in onszelf, dat ook vanuit de Monade een reflectie is. Het is een pure, ware Licht- en Liefde-energie.

De Liefde hier vernoemd heeft niet veel te maken met de sentimentele of emotionele liefde die wij meestal aan de waarde van onze relaties koppelen of geven, maar wel met de onvoorwaardelijke liefde in een daad, een actie die niets terug verlangt.

Naarmate een individu evolueert op het Pad, straalt hij/zij de energie van de Ziel op een specifiek trillingsniveau uit en streeft deze steeds naar een grotere uitstraling.

Het is onmogelijk de Ziel met woorden te willen beschrijven omdat de ervaring van het Zelf niets met onze gedachten of ons intellect te maken heeft. De ervaring van het Zelf gebeurt enkel in een staat van 'Zijn', die vanuit onze Goddelijke bron komt, niet van het denken of het mentaal vermogen.

"Wat in het denken is zou in woorden kunnen beschreven worden, maar wat voorbij het denken is, kan niet in woorden gevat worden. Het kan alleen worden ervaren."

Bron: Murdo MacDonald-Bayne, De Yoga van de Christus

Het doel van de mens die zich op het Pad van Evolutie bevindt, is stapsgewijs een groter contact met de Ziel leggen. Tot hij/zij uiteindelijk één met de Ziel wordt. Er zijn verschillende stappen nodig om dit proces te verwezenlijken. Er bestaan 5 crisisbewustzijn of beter gezegd 5 inwijdingen op het Pad. Elke inwijding bewijst bij manier van spreken het beheersen van het lager niveau en tegelijkertijd het bewust worden van een hoger niveau. Bij de derde inwijding is de personaliteit doordrongen van de Ziel en bij de vijfde inwijding is de Ziel één met de Monade, en aldus een Meester geworden.

De Ziel wacht zeer geduldig en in stilte achter een onzichtbare sluier om ontdekt te worden.