DE SOCIALE PRIORITEITEN VAN MAITREYA DE WERELDLERAAR

Duur: 4:04'

De Heer Maitreya beoogt geen nieuwe religie rond zichzelf, is niet op zoek naar devotie of het maken van volgelingen. Hij is geen religieus leidsman, maar een gids, een adviseur, een leraar in de ruimste zin van het woord, die de weg wijst uit de huidige wereldcrisis.

De Heer Maitreya en de Meesters van Wijsheid zijn opnieuw onder ons om ons te helpen, om ons te adviseren. Door zijn komst zal de Heer Maitreya de energieën vrij maken die nodig zijn aan het opbouw van de nieuwe tijdperk, maar het is aan de mens, aan de mensheid om het opbouw van de plan te verwezenlijken. De Heer Maitreya en de Meesters van Wijsheid zijn verbonden met de Wet van de Vrije Wil en ze zullen die ook nooit overtreden, die Wet is voor Hun heilig. De plan zal nooit plaatsvinden indien men niets doet, zoiets zal ook niet per ter toeval gebeuren. Het is aan de mensheid om die plan stapsgewijze op te bouwen. De Heer Maitreya is de architect en wij, de mensheid, zijn de bouwers van het plan. Zij zullen ons de richting wijzen, ons vertellen hoe wij het kunnen uitvoeren, maar het is aan de mens om het zelf te doen, om het waar te maken.

Om de wereld terug in balans te krijgen en harmonie tussen alle landen en regering te vestigen bestaat er maar één oplossing. De enige manier is terug het vertrouwen scheppen onder de landen en de mensen.

Maar hoe kunnen wij terug het vertrouwen tussen landen en mensen schepen? 

De enige manier om terug het vertrouwen tussen landen en regeringen te vestigen, is door het creëeren van een betere Rechtvaardigheid. En deze Rechtvaardigheid kan enkel gebeuren door Samen Delen en Samenwerken. Alleen Rechtvaardigheid en Samen Delen zullen Vrede brengen.

Waarom juist Samen delen en Samenwerken?

Omdat Samen Delen de basis van Liefde is en kweekt terug het vertrouwen tussen landen en mensen. En Samenwerking leidt ons naar Éénheid, wat een goddelijke eingeschap is.

Door het beginsel van Samen Delen en de spirit van Samenwerking in ons menselijke relaties te vestigen, zullen wij een wereld creëren  waar harmonie en evenwicht terug hun plaaten zullen krijgen. Al de andere pogingen die men tot nu toe geprobeert hebben, hebben gefaald omdat ze niet langdurig genoeg waren.

Dit is één van de redenen dat de Heer Maitreya heeft besloten om zelf in de wereld te komen. Want dit hoort ook bij de sociale betrokkenheid van zijn prioriteitenlijst.

Al de sociale prioriteien van de Heer Maitreya zijn verbonden de noden en de primaire behoeften van een mens:

1. iedereen voldoende en goede voeding & schoon water

2. fatsoenlijke huisvesting, iedereen een dak boven het hoofd

3. gezondheidszorg als universeel recht

4. recht op onderwijs voor iedereen

De meeste belangrijk prioriteit is het eerlijk samen delen van de hulpbronnen van de wereld. Met als doel het hongerprobleem van de wereld weg te vegen. Het probleem is niet het te kort aan voeding, maar de verdeling in de wereld.

Zijn sociale boodschap laat zich in enkele woorden samenvatten:

“ DEEL SAMEN EN RED DE WERELD “.

Bron: Benjamin Creme, Maitreya's Missie I, II en III

Maitreya's woorden zijn rechtstreeks aan ons gericht:

"De problemen van de mens zijn reëel, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen jullie bereik. Neem de noden van je broers als maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg."