DE SAMENSTELLING VAN DE GEESTELIJKE HIËRARCHIE

Duur: 5:11'

De mensheid is 18,5 miljoen jaren oud, wat toch relatief meer is ten opzichte van wat de wetenschappers hebben berekend. In die verre tijd, heeft er zich een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden, het mensdier, die toen op aarde leefden, is beginnen te denken. Deze belangrijke stap in de evolutie van de mensen heeft ervoor gezorgd dat een spiritueel kosmische wezen door onze planeet aangetrokken werd.  Wanneer Sanat Koemara op aarde met drie Boeddha's van activiteit vanuit Venus kwam, is de evolutie van de mens in gang geschoten. De Heer Sanat Koemara is de reflectie van de Hemelse Mens en door die statuut wordt Hij ook de Heer der Wereld genoemd. Hij bevindt zich in Shamballa, een geestelijk centrum (etherisch) in de Gobi-woestijn. De twee eerste Boeddha van de geschiedenis van de mensheid werden vertegenwoordigd door één van de Boeddha's van activiteit, de derde Boeddha was Memnom, de vierde Boeddha was Siddhartha Gautama en de komende vijfde Boeddha zal Maitreya Boeddha worden. De Heer Sanat Koemara heeft door de geschiedenis veel verschillende namen gekregen, zoals: Jehova, de Oude der Dagen, de jongeling van eindeloze zomers, de koning, de ene inwijder, het grote offer. Hij is de inwijder bij de hogere inwijdingen, terwijl de Christus de hiërofant is bij de eerste twee inwijdingen. De Heer Sanat Koemara is het meest nabije aspect van God, dat de mens in staat is te kennen.

De invloed van de Heer Sanat Koemara heeft ervoor gezorgde dat de eerste Meesters op aarde vanuit het mensenrijk kwamen. De ene heette de Boeddha (die toen Gautama Boeddha was), de andere was Maitreya. Zij namen beiden de derde inwijding in het midden van de Atlantische tijd, wat toen de hoogste inwijding was die een mens kon nemen. Zij waren de eerste mensen (van de mensenrijk) die Meesters werden. Sindsdien heeft de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet meer dan 950 Meesters verwekt die vanuit de aarde komen. Ze zijn niet allemaal op aarde gebleven, maar in algemene regels zijn er steeds 63 Meesters die met de evolutie van de mens betrokken zijn.

Aan het hoofd van de Geestelijk Hiërarchie bevindt zich de Heer der Wereld, de Heer Sanat Koemara. Hij is rechtstreeks ondersteund door 3 Boeddha’s van activiteit, ook de Heren van de Vlam genoemd. Deze wezens zijn rechtreeks verbonden met de drie voornaamste aspecten van God (Wil, Liefde/Wijsheid en Intelligentie), ze zijn terug te vinden in de opbouw van de Hiërarchie, die door drie Grote Heren wordt belichaamd. Aan het hoofd van het eerste aspect, het Wilsaspect, bevindt zich De Manoe, Hij vertegenwoordigt de volmaakte mens, het voorbeeld voor ons ras dat te boek staat als het ‘vijfde wortelras’. Aan het hoofd van de Liefde/Wijsheid aspect, het tweede aspect, staat de Bodhisattva of de Wereldleraar. De Heer Maitreya zal deze functie voor het ganse Watermantijdperk bekleden. Hij is de Christus voor de christenen, de Imam Mahdi voor de moslims, Krishna voor de hindoes, de vijfde Boeddha voor de boeddhisten en de Messias voor de joden. Zijn echte naam is Maitreya en komt vanuit he menselijk rijk, zijn naam betekent ‘de weldoener’. En het Intelligentie aspect, het derde aspect, wordt geleid door de Grote Heer der Beschaving, de Mahachohan. Hij is het totaal van het intelligentieaspect, Hij kweekt aan en versterkt de betrekking tussen geest en stof, leven en vorm, het zelf en het niet zelf, dat resulteert in hetgene wij ‘beschaving’ noemen. Hij werkt met de krachten van de natuur en is in grote mate de bron, waarvan de elektrische energie, zoals wij die kennen, uitgaat.

Daarnaast staat er ook aan het hoofd van elke straalstructuur een Hoge Meester, er zijn zeven stralen, dus ook zeven Hoge Meesters. En uiteindelijk zijn er nog 49 ashrams van Meesters die evenredig onder de zeven stralen verdeeld worden. Dit maakt een totaal van 63 Meesters die met de evolutie van de mens betrokken zijn. Zie de samenstelling van Geestelijke Hiërarchie

Gelijkaardige modelen van Geestelijke Hiërarchie bestaan ook op elke planeet van onze zonnestelsel en zelfs in heel het universum. De verschillende Geestelijke Hiërarchieën van ons zonnestelsel zijn ook in contact met elkaar en kennen maar al te goed de huidige problemen die de mensheid in deze wereld moet doormaken. Er is leven op paktiscg alle planeten van ons zonnestelsel en elders.

Bronnen:

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie tome II en III, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, De Leringen van de Oude Wijsheid

Alice Ann Bailey, Mensen- en Zonne inwijdingen