DE KUNST VAN ZELFVERWERKELIJKING

Duur: 5:02'

De Kunst van Zelfverwerkelijking is een simpele & wijze manier van leven, die tegelijkertijd het contact met de Zelf doet bevorderen. Omdat het juist simpel is, is het ook niet altijd gemakkelijk om het in ons dag dagelijkse leven toe te passen, veel zal afhangen van onze conditionering.

Hoewel God in werkelijkheid overal is, worden individuen zich ervan bewust dat het mogelijk is de Heer in het hart te ervaren. Maitreya zeft: "God is niet in de hemel. God is in het hart. Wanneer het verstand rustig is, vrij van dogmatische visies, zal het de waarheid opnemen. Zelf-verwerkelijking is God-verwerkelijking; de lering van Maitreya zet je aan om naar binnen te kijken. Dit is geen godsdienst. Dit is geen politiek. Dit is geen ideologie. Het is de Kunst van Leven.

"Ik ben niet gekomen om een nieuwe godsdienst te stichten", zegt Maitreya. "Ik ben gekomen om de Kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten, en dat is geen ideologie of godsdienst, maar iets wat allen, met of zonder religie, ten goede komt. Ik streef er naar dat wat ik ben door jullie tot uitdrukking te brengen; hiertoe kom ik. Denk niet dat je beneden mij staat."

"Alleen het Zelf is belangrijk, zegt Maitreya. Jij bent dat zelf, een onsterfelijk wezen. Lijden wordt veroorzaakt door identificatie met alles wat niet het Zelf is. Vraag je af: Wie ben ik? Je zult zien dat je je vereenzelvigt met de stof (het lichaam), met de gedachten (het denkvermogen) of met kracht (geest). Maar je bent geen van alle. Denken, geest en lichaam zijn de temples van de Heer, bewoond door de mens; het Zelf ervaart hierin het opperste Wezen en Worden van de Heer."

"Een van de gemakkelijkste manier om mij te kennen, zegt Maitreya, is door eerlijk te zijn in je denken, oprecht te zijn van geest, je lichaam goed voeden en onthechting te beoefenen."

Bron: Citaten van Maitreya - Benjamin Creme, Maitreya's Missie, Tome II

De praktijk van Zelfverwerkelijking, de eerste stappen zijn:

Eerlijkheid in het denken

Wanneer je het ene denkt, iets anders zegt en weer iets anders doet, ben je verloren. Eerlijkheid in denken leidt tot eerlijk spreken en eerlijk handelen. Deze harmonie leidt tot vrede en geluk.

Oprechtheid van geest

Wees wie je bent, volg elkaar niet na. Geef je zelfrespect, je waardigheid, niet over aan anderen. Het moment waarop je jezelf overgeeft aan een ander zelf, word je een zombie. Sta zelf geen schaduw toe jou te bezitten. Een Meester geeft ervaringen, maar werpt geen schaduw over je. Wees jezelf en kom voor jezelf op. Denk dan aan de uitdrukking 'met iemand een gesprek voeren van hart tot hart. Laat je peroonlijk vonk van licht reflecteren.

Onthechting

Jij bent uw lichaam niet, jij bent je emoties niet, jij bent niet uw constructie van denken. Er zijn soms van die tijden dat je je ervan bewust wordt dat er imand achter je is, binnenin je, boven je, rondom je - er iets aanwezig is. Dat 'iets' is de Almachtige. Het participeert niet; het neemt waar. Voor deze stap hoeft niemand te vechten. Iedereen komt hiervoor in dit stadium in aanmerking. Zonder onthechting is er geen verlossing.

Alles wat je doet met oneerlijkheid in denken, een onoprechte geest en gehechtheid, is destructief.

Als je eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting beoefend, zul je je Zelf kennen, zul je mij kennen, zul je de Heer kennen.

Bron: Benjamin Creme, Maitreya's Missie tome II

Onthechting is het beste medicijn, niet door zich af te scheiden van de wereld of de anderen. Het heeft ook niets te maken met geen actie te ondernemen, maar juist om de dingen te doen die nodig zijn, zonder resultaat te verwachten of te zoeken, zonder te verlangen iets terug te krijgen voor wat wij gedaan hebben. Het is een soort onverschilligheid ten opzicht van de resultaten, niet ten opzicht van de mensen waarvoor wij handelen. Wanneer wij dienstbaar zijn, telt enkel de daad. Het is zoals een zuivere actie. Dienen is Liefde in actie.

Het thema van de Kunst van de Zelfverwerkelijking is hier voorgesteld als een introductie en is enkel het theoretisch luik van de leer.  Het uitvoeren van deze Kunst moet natuurlijk nog in de praktijk beoefend worden.