VERKLARINGSDAG

Duur: 5:41'

De Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Meesters van Wijsheid weten sinds +/- 500 jaar dat ze terug onder de mensheid zullen samen werken. Dit soort openlijke samenwerking met de mens heeft niet meer plaatsgevonden sinds  98.000 jaar. Deze periode is gelijkgesteld aan de vernietiging van de Atlantis, toen ze onder water werden verzwolgen. Toen Plato nog leefde, had hij in oude geschriften enkele sporen over het bestaan van Atlantis teruggevonden. Ook al klinkt het als een legende uit een ver verleden, Atlantis heeft weldegelijk wel bestaan.

De wederverschijning van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters onder de mensen vraagt bijzonder veel werk en een lange voorbereiding. Daarom begonnen de Meesters stapsgewijs op zoek te gaan naar potentiële discipelen die bereid zouden zijn om deze last op hun schouders te nemen. De Meesters hebben – in zulke voorbereidende fase - discipelen nodig waardoor ze kunnen werken om een specifieke taak of bekendmaking te kunnen verwezenlijken. Het begin van de wederverschijning begon met het boek van mevrouw Helena Petrovna Blavastky, De Geheime Leer. De leringen die door mevrouw Blavatski in de 19de eeuw werden ontvangen, werden door één van de Meester van Wijsheid, die betrokken is met de wederverschijning, geïnspireerd. Dit werd de eerste fase van het werk en huldigde tegelijkertijd een bepaalde leer in. Daarna volgen nog enkele discipelen zoals Helena Roerich, Alice Ann Bailey en Annie Besant, die een andere delen van de leringen gaven. Deze tweede fase werd ook door een Meester geïnspireerd. In onze huidige periode, einde van de 20ste begin van de 21ste eeuw werd de laatste fase van de leringen door Benjamin Creme bekend gemaakt. Hij was zelf permanent in telepathisch contact met een Meester en in bepaalde bijzondere omstandigheden zelfs ook met de Heer Maitreya.

Deze discipelen hadden zeer specifieke taken; de verspreiding van een leer om onze goddelijkheid verder te ontwikkelen en de mensheid voor te bereiden op de terugkeer van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters tussen de mensen. Deze hoedanigheden kunnen wij ook bij Benjamin Creme terugvinden. Hij maakte aan het grote publiek openlijk bekend dat de Meesters van Wijsheid reeds fysisch in onze wereld aanwezig zijn en dat de Meester van alle Meesters, de wereldleraar, de Heer Maitreya in London woont. De boodschap is dubbel: hij geeft hoop aan de mensheid door hen voor te bereiden aan het gradueel naar buitentreden van de Geestelijke Hiërarchie en hij geeft een simpele leer om aan te leren, die rechtstreeks van de Heer Maitreya komt.

De Heer Maitreya engageert zich zelf ook persoonlijk door zich te laten zien bij vredes betogingen, te verschijnen aan de menigte, te praten met fundamentalisten en werd uitgenodigd door de media om honderden interviews te geven aan journalistes van over heel de wereld. Nochtans, ook als hij steeds de boodschap geeft om meer Rechtvaardigheid, om meer Samen Delen en om Vrede in de wereld, doet hij dit zonder zijn identiteit te verhullen, hij doet het incognito. Hij legt liever de nadruk op de boodschappen, dan hoe hij eruit ziet.

Al dat voorbereidende werk is uiteindelijk bestemd voor één doel: de boeken van Blavatsky, van Roerich, van Bailey, van Besant en van Creme, de lezingen over de wederverschijningen, de leringen en de talozen verschijningen van Maitreya in de wereld, het zal ons leiden tot de Verklaringsdag. Dit is de dag waarop de Heer Maitreya zich officieel bekend zal maken. Hij zal zich aan de ganse wereld voorstellen en zal tegelijkertijd de groep van Meesters van Wijsheid die samen met Hem werkt één per één bekend maken. Zoals de Meester Jezus, maar ook de Meester Koot Houmi (apostel St-Johannes), Meester Morya (apostel Petrus) en nog veel anderen.

Nochtans, de Meesters van Wijsheid hebben niet hetzelfde begrip van tijd zoals wij die hebben, ze denken niet met juiste data of met welbepaalde periode. Ze werken met ramen van opportuniteiten, met momenten waar de mensheid het meest ontvankelijk is om de Geestelijke Hiërarchie van Meesters te kunnen ontvangen.

De Heer Maitreya belichaamt het Christus Bewustzijn, het tweede goddelijk aspect, dit betekent een zuivere energie van Liefde. Hij nam om deze reden de functie van Wereldleraar aan binnen de Geestelijke Hiërarchie. De Heer Maitreya is ook alwetend en alomtegenwoordig, hij weet alles en hij is overal aanwezig. Volgens Hem is de mensheid klaar voor dit bijzonder evenement en wanneer de tijd rijp zal zijn, zal Verklaringsdag plaatsvinden.  Het zal een uitzonderlijke dag zijn, omdat een Grote Leraar - in de ruimste zin van het woord - opnieuw in het midden van de mensheid zal staan. Hij en de Meesters van Wijsheid zullen ons gidsen naar een tijdperk van Vrede, Rechtvaardigheid en Broederlijke Samen Delen.

De media zullen een belangrijke rol spelen om deze bijzondere gebeurtenis in de wereld bekend te maken en te verspreiden.