OVER MEZELF

Duur: 7:23'

Toen mijn grootvader stierf was ik net 14 jaar geworden.  Zeer naïef dacht ik hem in de sterren terug te kunnen vinden. Ik ben dan op mijn eentje astronomie en astrologie beginnen te bestuderen. De compassie van mijn grootmoeder was zo groot dat ze mij hierbij een cadeau gaf, een telescoop.

Op die manier kon de zoektocht naar mijn grootvader in de hemel grondig beginnen. Ik heb dan elke planeet van ons zonnestel bezocht, allerlei sterren en andere constellaties via die telescoop mogen observeren… natuurlijk tevergeefs.

Om het gebrek van zijn aanwezigheid te compenseren groeide mijn interesse nog verder naar onverklaarbare fenomenen, zoals de Ufo’s, de Bermuda driehoek, de verhalen van Atlantis, de Mayabeschaving , het mysterie van de Pyramides enzovoorts.  Het ene bracht ook het andere met zich mee en ik begon interesse te krijgen in het mysterie van het leven en de dood. Ik heb toen veel boeken over deze onderwerpen gelezen en mensen bestudeerd zoals George Admaski, Jiddu Krishnamurti en nog vele anderen. Dit leerde mij toen al een andere kijk te krijgen op het leven … en op de dood. De deur naar inzicht ging open en deze is nooit meer toegegaan.

Om er zeker van te zijn dat alles met mij de goede richting inging heb ik ook boeken over de psychanalyse van Siegmund Freud en Carl Jung gelezen …

Spijtig genoeg en omwille van trieste familiale omstandigheden ben ik genoodzaakt geweest op zeer jonge leeftijd te moeten gaan werken om te kunnen overleven. Hierdoor heb ik mijn studies niet volledig kunnen afronden en werd ik vroegtijdig met het leven van de volwassenen geconfronteerd. Ik heb mijn drang naar het bestuderen van de mysteries van het leven een tijdje in de koelkast moeten zetten.

Omdat ik er zo vroeg alleen voor stond in mijn leven had ik een grote behoefte aan de warmte van een gezin. Het zoeken naar stabiele familiale warmte heeft ervoor gezorgd dat ik vrij snel aan een opbouw van een gezin wilde starten. Waarschijnlijk te snel getrouwd en gauw papa… mijn eerste huwelijk heeft maar enkele jaren geduurd. Ook al had ik alles had om gelukkig te zijn, ik voelde diep in mezelf en op een onverklaarbare manier dat er iets ontbrak. Het was alsof het leven een andere betekenis had dan wat ik erover dacht.

Mijn leven draait om rechtvaardigheid en het zoeken naar eerlijke en juiste menselijke relaties. Normen en waarden hebben voor mij een bijzondere betekenis wanneer ik het leven met anderen deel.

Na een klein dipje, had ik de drang om op zoek te gaan naar de mysteriën me terug beet. Maar in plaats van mijn grootvader te zoeken, ging ik op zoek naar mezelf, wat ook de Heilige Zoektocht wordt genoemd.

Wie ben ik ? Waar kom ik vandaan ? Waar ga ik naartoe ? Wat is de betekenis en het doel van het Leven ? Wie of wat werkt er achter de schermen van het voor ons onwaarneembare ? Deze vragen werden de leidraad van mijn zoektocht en mijn leven. Dit komt u misschien ook bekend voor ?

Het is niet noodzakelijk om alle wegen die ik gebruikt heb hier te vernoemen, daar ze talrijk zijn en voor iedereen anders kunnen en mogen zijn. Mijn levenservaring heeft mij geleerd dat het beter is om één weg uit te kiezen en hierin ver te gaan, dan allerlei verschillende wegen te bewandelen en korte afstanden af te leggen.

Op een bepaald moment van mijn leven werd ik aangetrokken door meditatie en ik ben in de jaren 90' met Transmissiemeditatie begonnen.

Een persoon van de meditatiegroep zei mij toen, dat dit soort meditatie verbonden was met een bijzondere gebeurtenis in de wereld en stelde voor om naar een lezing in Parijs te gaan.

De persoon die de lezing gaf was een Engelsman, of liefst een Schot. Hoewel de spreker in het Engels sprak, weliswaar vertaald in het Nederlands of in het Frans, begreep ik praktisch alles wat hij in het Engels zei. Zijn woorden en de boodschap die hij gaf, hebben mijn ziel rechtstreeks getroffen. En na de lezing, diep in mezelf wist ik dat hij de waarheid vertelde. Dat is het.

De persoon die de lezing gaf was Benjamin Creme. Hij legde uit dat Transmissiemeditatie met een bijzondere gebeurtenis verbonden was. De terugkeer van de Meesters van Wijsheid en de Meester van alle Meesters, de Heer Maitreya in de wereld. De Heer Maitreya is de 5de Boeddha en ook de verwachte Wereldleraar voor het Watermantijdperk. Elke cosmische cyclus, elk tijdperk heeft zo een wereldleraar gehad: Hercules, Hermes, Zoroastra, Mithra, Krishna, Shankascharya, Boeddha, Jezus, Mohammed, … Ze waren allemaal spirituele leraren die aan de mensheid hebben verteld hoe ze hun Goddelijkheid verder konden ontwikkelen. 

Na deze bijzondere ontmoeting heb ik nog veel lezingen van Benjamin Creme bijgewoond, al zijn boeken gelezen, samen met hem in werkgroepen gewerkt, lang met hem samen aan Transmissiemeditatie gedaan en hem rechtstreeks vragen mogen stellen. 

Mijn begrip van het Leven en al mijn belevenissen werden veel duidelijker toen ik de boeken over de Leringen van de Oude Wijsheid  had gelezen. De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky, de boeken van Alice Ann Bailey, maar vooral de boeken van Benjamin Creme staan op één lijn met dezelfde Leringen en hebben mij bijzonder geholpen om te begrijpen hoe het Leven werkelijk in elkaar zit en aldus functioneert. Dit was de sleutel, het pad dat voor mij bestemd was en nog steeds is.

Hun boeken bevatten een zeer ruim en waardevolle uitleg over de evolutie van de mens op alle niveau’s van het Leven en is in een duidelijke en begrijpbare taal geschreven. Waardoor iedereen deze boeken kan begrijpen, bestuderen en in het leven kan toepassen.

Sinds 1990 doe ik aan Transmissiemeditatie en vanaf 1996 ben ik begonnen met regelmatig lezingen te geven over het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters in de wereld, met de Heer Maitreya als Wereldleraar. In 2010 ben ik ook gestart met workshops te geven  over de Kunst van Zelfverwerkelijking, over de 4 Wetten van het Leven, over de Samenstelling van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters op ons planeet en over het Pad van Evolutie of Meesterschap.

De bewonderingen van het Leven en de fascinatie over de dood hebben mijn naïviteit doen omvormen, met een diepe overtuiging dat de dood van het lichaam niet het einde van alles betekent, maar een transitie betekent. Er bestaan weldegelijk Spirituele Wetten die met het Leven verbonden zijn en door de Kunst van Zelfverwerkelijking aan te leren kunnen wij ontdekken wie wij werkelijk zijn.

Ik ben enorm dankbaar dat ik Benjamin Creme (en zijn Meester) op mijn pad heb mogen ontmoeten, omdat hij mij inzichten heeft gegeven die ik anders nooit had kunnen ontwikkelen.

 

Namasté,

Philippe Cengiarotti