DE HEILIGE ZOEKTOCHT

Duur: 3:03'

In het leven van een mens, komen er soms perioden of opportuniteiten waar men zich vragen begint te stellen over zichzelf en over het leven. Vragen zoals “Wie ben ik eigenlijk ? Wat is de betekenis van het Leven in deze chaotische wereld ?” zijn vaak de eerste tekenen dat er iets in onszelf aan het bewegen is, aan het loskomen is, aan het veranderen is. Meestal probeert ons rationeel denken, onze opvoeding, onze conditionering ons wijs te maken dat deze nieuwe inzichten te wijten zijn aan externe factoren of wilt men u doen geloven dat u 'met uzelf' in de knoop zit.

Maar is dat effectief zo? Waarom komen zulke vragen dan met een zachte stem tot ons bewustzijn ? Wat is de oorzaak?

Vele zullen de neigingen hebben om deze vragen gauw te vergeten en gewoon verder doorgaan met hun leven, anderen zullen zeer voorzichtig andere mensen benaderen en zich informeren, nog anderen zullen misschien een zoektocht beginnen om antwoord op deze vragen te vinden. Dit is het begin van een spirituele reis die ‘de Heilige Zoektocht’ wordt genoemd.

In de Leringen van de Oude Wijsheid zijn deze vragen en dit soort bewustwording bekend. Het is een normaal spiritueel proces dat vanuit de invloed van de Ziel komt en indruk op de personaliteit probeert te maken. Elk individu op aarde, zonder uitzondering, is een Ziel in incarnatie. De Ziel is die Goddelijk vonk in ons allemaal. Wij zijn allemaal zonen en dochters van God, wij zijn potentieel Goden in wording. Het probleem is dat niet iedereen bewust is dat hij/zij een Ziel in incarnatie is. Ook als men beweert dit toch te weten, is er een groot verschil tussen af en toe in contact met de ziel te komen en permanent één met de Ziel te zijn. Er is weldegelijk een kloof tussen iets 'bewust zijn' en iets 'beheersen'. Daarom is er een gradatie, een steeds toenemend uitstraling van licht die ons uiteindelijk - en dit kan wel even duren - één met de Ziel zal brengen. Sommige bekende mensen, maar ook minder bekenden hebben dit Pad van Evolutie veel eerder dan ons genomen. Namen zoals Hercules, Hermès, Zoroastra, Mithra, Mozes, Conficius, Krishna, Boeddha, Jezus, Krishnamurti, Mohammed en nog vele anderen hebben dit evolutiepad volledig afgelegd en kennen de wegen van buiten. Al deze spirituele leraren kwamen in de wereld om ons aan te leren hoe wij onze Goddelijkheid in onszelf verder kunnen ontwikkelen.

De zoektocht leidt naar de Goddelijkheid in Uzelf, leidt U op het Pad van Evolutie, naar Meesterschap.