OVER DE WEDERVERSCHIJNING VAN DE GEESTELIJKE HIËRARCHIE

Duur: 8:29'

Toen Boeddha Siddhartha Gautama nog leefde, iets meer dan 500 jaar vóór Christus, voorspelde hij dat aan het begin van de nieuwe cyclus een groot leraar zal komen, een Boeddha zoals Hij, wiens naam Maitreya is.

"Welnu, mijn vrienden, in die dagen zal in de wereld een Verhevene opstaan die de naam Maitreya (de Liefhebbende) zal dragen: een Arhat, een Volmaakt Verlichte, begiftigd met wijshed en rechtschapenheid, een Gelukzalige, een Wereldkenner, de Ongeëvenaarde Wagenmenner van de te temmen mens, een Leraar van de deva's en de mensheid, een Verhevene, een Boeddha als ik."

Bron: Gautama Boeddha, in Digha Nikaya

Om te begrijpen wat Hij hiermee bedoelde, moeten wij even de geschiedenis van de mensheid overlopen en een kleine toelichting over astronomie geven.

Onze zon die de reis maakt langs de sterrenletsels komt ongeveer elke 2150 jaar op één lijn met één van die sterrenstelsels. De zon heeft +/- 26.000 jaren nodig om de volledige cyclus af te ronden. 

Een stelsel is gevormd door een aantal sterren samen, die als wij ze samen met elkaar verbind beelden of dieren vormen. Al de planeten van onze zonnestelsel bewegen langs de ecleptica, het gaat hier om 12 stelsels die samen de Dierenriem vormen. Misschien beter gekend als de Zodiak, met onder andere de sterrenbeelden als Waterman, Schorpioen, Weegschaal, Ram, ...

Wanneer de zon op één lijn staat met één van die sterrenbeelden, komen de energieën van die specifieke sterrenbeeld tot manifestatie. Deze specifieke energieën  zullen dan onze beschaving, de mensheid beïnvloeden.

Wij zaten tijdens +/- 2.000 jaar in het Vissentijdperk, dat loopt nu af en wij komen nu in het Watermantijdperk. Dit tijdperk zal ook ongeveer 2.350 à 2.500 jaren duren. Sinds 1625 zijn de energieën van het Vissentijdperk aan het dalen en sinds 1675 zijn de energieën van het Watermantijdperk aan het binnenkomen. Deze overgang naar dit nieuwe tijdperk is nu aan het gebeuren, wij kunnen zelfs zeggen dat wij al in de Watermantijdperk zijn. Dit is geen astrologische voorspelling maar wel een bewezen en wetenschappelijke astronomische gebeurtenis.

De energieën van de Vissentijdperk hebben ons individualiteit, devotie en idealisme gebracht.  De energieën van de Watermantijdperk zullen de mensen samenbrengen, een groter gevoel van éénheid stimuleren en synthese.

Tussen elke overgang van tijdperken zijn er veel spanningen en conflicten. De twee verschillende tijdperken en energieën ontmoeten zich en kunnen tegen elkaar botsen omdat ze even sterk zijn.  Dat is wat wij nu in de wereld beleven.

In de esoterische traditie spreekt men voor deze periode over de wederkomst van een grote Avatar of een Groot Leraar. In de geschiedenis heeft elk tijdperk, elk kosmische cyclus, zo een leraar gehad: Hercules, Hermès, Rama, Zoroastra, Mirtha, Krishna, de Boeddha, Shankaracharya, Jezus, Mohammed, ... Zij kwamen allemaal de wereld in om te vertellen hoe wij onze goddelijkheid verder konden ontwikkelen.

Ook in alle grote religies bestaat het idee van een toekomstige leraar. De Christenen hopen op de terugkeer van de Christus, de Boeddhisten zien uit naar de komst van de volgende Boeddha, de 5de Boeddha. Zij hebben de correcte naam, maar de verkeerde datum; Hij zal niet aan het einde ter tijden komen, maar aan het einde van een tijdperk. De Moslims verwachten de Imam Mahdi, de Hindoes verwachten de Krishna of de Kalki Avatar en de Joden verwachten de Messias.

De studenten in de esoterische traditie weten dat dit allemaal namen zijn voor één en hetzelfde individu: de Heer Maitreya Boeddha, de Wereldleraar, het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters, de Meester van alle Meesters en ze verwachten nu zijn wederkomst. Hij komt niet enkel voor de gelovigen, Hij komt absoluut voor iedereen en dit betekent ook voor de niet gelovigen. Hij is geen religieus leidsman, maar een gids, een adviseur, een leraar in de ruimste zin van het woord, die de weg wijst uit de huidige wereldcrisis.

Op 8 juli 1977, heeft de Heer Maitreya een bijzondere verklaring gedaan, hij heeft bekend gemaakt dat Hij zo snel mogelijk in het hedendaags leven van mensen terug zal keren. Toen Hij het minst verwacht werd, verliet Maitreya zijn verblijfplaats, een vallei in de Himalaya. Hij leefde en superviseerde de wereld vanuit de bergen in de Himalaya, zo'n 6000m hoog. U hoeft er niet naartoe te gaan, want u zult Hem niet zien. Hij heeft zijn lichaam van licht verlaten om in het hedendaagse leven te komen leven. Hij heeft zijn lichaam zelf gecreëerd (in het oud Sanskriet noemen ze dit de Maya-Virupa = een lichaam van illusie).

Hij is dan enkele dagen in Pakistan gebleven, om zich te acclimatiseren met zijn nieuwe lichaam en op 19 juli 1977 heeft Hij een vliegtuig naar London genomen. Op zijn passpoort staat als beroep: Leraar. Sindsdien bevindt Hij zich in London, als een gewoon mens die belang stelt in hedendaagse problemen op politiek, economisch en sociaal gebied. Sinds maart 1978 treedt Hij op als woordvoerder binnen de Pakistaanse en Indische gemeenschap.

Volgens de esoterische lering manifesteerde Maitreya zich 2000 jaar in Palestina via de overschaduwing* van zijn discipel Jezus, dit gebeurde vanaf de doop tot de kruisiging. Wij spreken hier over een periode van ongeveer 3 jaar, nu is Jezus ondertussen zelf een Meester geworden. Maar voor de eerste keer in heel de geschiedenis van de mensheid heeft de Heer Maitreya deze keer besloten om zelf te komen. Hij zal niet meer via een discipel werken. Dit is echt uniek want het is nog nooit eerder gebeurd.

De Heer Maitreya zal ook niet alleen naar buiten treden. Omdat Hij de Meester van alle Meesters is, is de ganse Geestelijke Hiërarchie van onze planeet betrokken met zijn wederkomst. Op de 63 Meesters van de Geestelijke Hiërarchie, zullen er uiteindelijk een 40-tal in de wereld zijn. Tot nu toe zijn er 14 Meesters in de wereld. Er is één in New-York, één in de bergen bij Los Angels, verder één in London (+ Maitreya), één in Genève, in Darjeeling, in Tokyo, in Moskou, in Caïro, in Madrid, in Parijs, twee in Zuid-Amerika en één in Rome.

De meester in Rome is bekend bij alle Christenen, dat is Meester Jezus. Jezus werkt heel nauw samen met Maitreya en verblijft al ruim 36 jaar in Rome. Jezus verblijft in Rome sinds 1984.

De Meesters van Wijsheid, ook de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet genoemd, weten sinds +/- 500 jaar dat ze in het hedendaagse leven van de mensen zouden terugkeren. Dit is sinds 98.000 jaar geleden niet meer gebeurd.

Bron: Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid

*de overschaduwing = een proces waarmee een discipel tijdelijk de toestemming geeft om zijn mentaal door Het Christus-bewustzijn van een hoog Meester te laten doordringen.