INLEIDING

Duur: 6:05'

Momenteel draait onze maatschappij van de XXIste eeuw om macht en economie, waar competitie, concurrentie en winst de leidraden zijn van onze leven. Jammer genoeg wordt het leven van vele mensen bepaald door de marktkrachten en materie. Alles draait om meer bezittingen, meer prestaties en meer hebzucht.

Samen delen, rechtvaardigheid, vrede, klimaatverandering, de vluchtelingenkwestie, het hongerprobleem, armoede en ongelijkheid, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen, staan allemaal heel ver op de achtergrond, als het al niet totaal genegeerd of vergeten wordt door de economische materiële ingesteldheid van het huidig politiek trend.

We wijken te veel af van de Essentie van het Leven, van het Spirituele, van de echte onvoorwaardelijke Liefde en wij lijden.

Bekijk de wereld zoals het nu is... de toestand van de aarde is zorgwekkend. Moest de aarde een individu zijn, dan zou zij al lang op de intensive care van het ziekenhuis liggen en al de nodige dringende hulp krijgen ter herstel. Het paroxisme is bereikt! De destructieve gevolgen zullen pijn doen aan ieder individu en aldus de gehele mensheid en de aarde treffen. Wij zijn echt verantwoordelijk voor wat wij doen.

"Alle problemen die wij nu in de wereld hebben, hebben te maken met een gebrek aan bewustzijn".

Bron: Hoogleraar Milieukunde Klaas van Egmond

Naar aanleiding van de huidige toestand in de wereld zoeken sommige mensen naar een globale oplossing om de wereldproblemen te beredderen door het principe van Samen Delen en Rechtvaardigheid te vestigen. Anderen zijn dan meer geneigd om op zoek te gaan naar zichzelf.

Wij zijn helaas niet altijd geneigd om binnen onszelf aan reflectie te doen, maw om te zien wat er werkelijk gebeurt. Wij durven niet kijken naar de oorzaak van de dingen en oordelen te gemakkelijk de effecten aan de oppervlakte. Er is zeer weinig tijd en ruimte om zichzelf in vraag te stellen. Wij nemen geen tijd om te begrijpen hoe het leven werkelijk functioneert. Wij doen wat wij willen zonder aan de gevolgen te denken, wij volgen blindelings de anderen, wij hebben vertrouwen in een systeem dat gedoemd is om te falen, wij kijken liever naar de buitenkant, wij storten ons leven in het werk, wij leven om een huis af te betalen. Hierdoor hebben wij gewoon geen tijd, geen energie meer om onszelf te leren kennen. Onze 'aandacht' wordt weggehaald van de Essentie van het Leven.

Wij willen gelukkig zijn en wij zoeken meestal deze verborgen schat overal rond ons heen, bij anderen, in een loopbaan, ...  behalve in onszelf.

Door onze conditionering van de wieg af aan, door onze harde en vaste patronen, zijn wij vergeten wie wij werkelijk zijn en wij weten niet meer hoe het leven functioneert.

Wanneer wij ons van deze vlucht bewust wordt komt er een dualiteit in ons naar boven borrelen. Wij voelen intuïtief (een indruk van de ziel) dat er iets misgaat en tegelijkertijd dat het anders kan.

Willen wij weten wat wij hier op aarde komen doen? Wat nu de betekenis en het doel van het leven is? Wie ik eigenlijk ben? Wat ik later zal worden? Deze vragen worden in onze oren gefluisterd, zonder dat iemand dit opgelegd heeft of er in onderricht werd. Dit zijn de eerste stappen van een deconditionering, van onthechting en dit is meestal een keerpunt in het leven van een mens. De opening naar de binnenkant, de drang om zichzelf te leren kennen en in zichzelf te durven kijken is begonnen.

Een nieuw en nobel avontuur mag beginnen.

Alles is in onszelf. Alleen zijn wij vergeten om naar die 'vergeten' plaats te zoeken. Wij weten niet meer wie wij Zijn en leven zonder rekening te houden dat er Spirituele Weten van het Leven bestaan die specifiek aan de mensheid verbonden zijn.

Mijn zoektocht heeft mij geleid tot de Leringen van de Oude Wijsheid. Ik ben aangenaam verrast en dankbaar geweest te ontdekken dat de Evolutie van de Mens aan een Goddelijk Plan verbonden is. Ik ben te weten gekomen dat andere mensen het Pad van Evolutie eerder hebben genomen en nu Meesters zijn geworden. Het was een openbaring en een geruststelling. Dit heeft mij veel hoop en tegelijkertijd een betekenis aan mijn leven gegeven. Daar ik ervan overtuigd ben dat er nog vele andere mensen zijn die met dezelfde vragen kampen, dezelfde drang hebben, op zoek zijn naar zichzelf en de betekenis van het leven willen kennen, deel ik graag met jullie datgene wat ik geleerd heb en jarenlang bestudeerd heb: 

  • Wij zijn allemaal zielen in incarnatie*.
  • Alleen het Zelf ertoe doet.
  • Er bestaan werkelijk 4 Spirituele Wetten op aarde die direct met de evolutie van de mens verbonden is*.
  • De Kunst van Zelfverwerkelijking plaats ons terug in harmonie met de kwaliteiten en de hoedanigheden van de Zelf.
  • Ieder mens (man/vrouw) kan op elk moment van het leven de Kunst van Zelfverwerkelijking* aanleren, ongeacht het achtergrond.

* Dit onderwerp wordt grondiger behandeld op een ander pagina van de website.