TRANSMISSIEMEDITATIE

Duur: 10:46'

ENERGIEËN EN DE MEESTERS VAN WIJSHEID

Volgens een oude occulte uitspraak bestaat er uitsluitend energie, trillend op verschillende frequenties. Het zichtbare universum is het resultaat van de wisselwerking tussen de verschillende energiestromen. Dit is geen willekeurig proces: op onze planeet worden deze energieën behoed en gericht door een groep hoog ontwikkelde mensen. Deze hoog ontwikkelde groep individuen zijn bekend als de “Witte Broederschap”of de “Meesters van Wijsheid”. Zij hebben als doel de mensheid uit de actuele wereldcrisis te halen.

De Meesters van Wijsheid werken samen in wat ook wel genoemd wordt de Geestelijke Hiërarchie, of Het Koninkrijk der Zielen. In Christelijke termen: Het Koninkrijk van God. Zij zijn mensen als u en ik, maar dan in hoge mate vervolmaakt, ons ver vooruit op het pad van evolutie.

De Geestelijke Hiërarchie heeft vele uiteenlopende taken. Eén ervan is om energieën uit hogere bronnen door te sturen naar, en bruikbaar te maken voor de mensheid. Deze energieën die wij merendeels nog niet kennen, hebben bepaalde kwaliteiten. De Meesters gebruiken deze eigenschappen om bepaalde effecten in de wereld tot stand te brengen.

De Meesters van Wijshied hebben in deze fase energieën ter beschikking als nooit tevoren. Deze nieuwe synthetiserende energieën zullen de mensheid samen brengen. Die brengt ook harmonie teweeg. Deze energie werkt door de wet van oorzaak en gevolg. Chaos en verdeeldheid zullen plaatsmaken voor vrede en samenwerking. Er komt evenveel vrede en rust als we disharmonie en conflicten hebben gekend. 

WAT IS TRANSMISSIEMEDITATIE?

Meditatie is het middel om in contact te komen met ons hoger “Zelf”, de Ziel. Met als doel uiteindelijk één te worden met de ziel. Er zijn tientallen, soms sterk van elkaar verschillende meditatietechnieken waarmee dit bereikt kan worden. Transmissiemeditatie leidt niet alleen tot contact met de ziel, maar ook tot contact met de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, de Meesters van Wijsheid. Het is een nieuwe vorm van meditatie, want het is een groepsmeditatie, die zich vooral kenmerkt door dienstbaarheid aan de wereld en de mensheid. Transmissiemeditatie bevat ook 2 verschillende Yoga's, de Karma Yoga (Yoga van dienstbaarheid) en Laya Yoga (Yoga van de energieën).

De Meesters van Wijsheid hebben echter groepen mensen nodig om de energieën om te kunnen vormen. Als Zij deze energieën zonder meer de wereld in zouden sturen, ketsen ze af op de mensheid, omdat ze een te hoge frequentie hebben. Daarom kunnen groepen vrijwilligers, die erop gebrand zijn de wereld te helpen, dienen als “Transformators”. Deze Transmissiegroepen, inmiddels in meer dan twintigtallen landen over de hele wereld te vinden, treden dus op als transformators van geestelijke energie die zo, in voltage verlaagt, op veel grotere schaal opneembaar wordt.

HOE GEBEURT HET?

Het is een eenvoudige, veilige en krachtige vorm van dienstbaarheid, maar ook een snelle methode van persoonlijke groei.

Eenvoudig, want het is gewoon tussen een groep mensen gaan zitten en het laten gebeuren, de Meesters van Wijsheid doen het werk voor ons.

Veilig omdat het in de handen van de Meesters van Wijsheid zelf is. Ze hebben een groepsbewustzijn en ze zijn perfect, daardoor weten ze precies welke en hoeveel energie er doorgegeven mag worden.

Krachtig, de energieën worden door de Meesters in de chakra’s van de deelnemers gestimuleerd (energie-centra langs de ruggengraat). Het is zoals een broeikas, een snelkweek-proces. Groepsmeditatie bevat ook meer energie dan individuele meditatie.

Snel, wat je normaal met individuele meditatie tijdens 10 à 15 jaar jaren behaalt, kun je hier met transmissie-meditatie in jaar 1 jaar tijd bereiken.

WAT WORDT ER VERWACHT?

- De meeste groepen beginnen de meditatie met de 'Grote Aanroep' gezamenlijk hardop te zeggen. Deze zeer oude tekst wordt door de deelnemers samen hardop gezegd voordat de meditatie begint. Nadien sluiten de deelnmers hun ogen et de meditatie mag beginnen, feitelijk was de meditatie al begonnen door de Grote Aanroep te zeggen.

- De leden van de groep hoeven slechts hun aandacht te richten op het Ajna-centrum, een punt tussen de wenkbrauwen en daar vast te houden tijdens de ganse duur van de meditatie. In het begin kan de aandacht tijdens de transmissie gemakkelijk afdwaalt of terugvallen op de zonnepluxus (buik). Wanneer dit gebeurt,  kan je innerlijk of mentaal de klank of de MantramOM” laten klinken (niet hardop) om de aandacht weer op het Ajna-centrum te richten. Alles wat we moeten doen is de aandacht aan het Ajna-centrum vasthouden. Deze aanhoudende concetratie laat aan de hersenen toe om zich op één lijn met de energie van de Ziel te vestigen. Het is enkel wanneer de hersenen op één lijn met de energie van de Ziel staat, dat de Transmissie van de energieën kan doorstromen. Dit is de opbouw van de Antahkarana, de kanaal tussen de personaliteit en de Ziel.

- Niemand ontvangt tijdens de transmissie-meditatie ooit “boodschappen” van de Meesters of anderen. Indien dit gebeurd dan is dit de werking van onze gedachten of onze verbeelding.

- Wat wel regelmatig gebeurt is dat omwille van het feit dat onze hersenen stilstaan (door gebrek aan fysisch bewegingen), heeft het de neiging om de activiteiten die wij gedaan hebben of nog moeten doen te willen (her)kauwen. De raad is om aan zulke gedachten geen aandacht te besteden, vecht er niet tegen of vereenzelf je niet met deze activeiten van je hersenen. Breng gewoon je aandacht terug aan de Ajna-Centrum door innerlijk, mentaal de klank OM te denken.

- De energieën zijn van planetaire en kosmische oorsprong en worden 24 uren op 24 uren door de Meesters van Wijsheid doorgegeven, ze worden doorgegeven, ontvangen, omgevormd en weer doorgegeven, ontvangen, omgevormd, enz…

EEN KRACHTIGE VORM VAN DIENSTBAARHEID

- Meedoen in een Transmissie-Meditatiegroep is een daad van dienstbaarheid en van groot belang. Een meditatiegroep begint vanaf het moment dat 3 personnen bij een Transmissiemeditatie samen aanwezig zijn, of nog meer natuurlijk. Zoals eerder gezegd, Transmissiemeditatie gebeurd in groepsverband, daarom is het een nieuwe meditatievorm die zich vooral kenmerkt door dienstbaarheid aan de mensheid en de wereld.

- Transmissiemeditatie heeft een grote invloed op de wereld, maar ook op de deelnemers. Iedereen die serieus en regelmatig aan transmissie meedoet (geregeld één of meermalen per week) zal na verloop van tijd fysiek sterker, emotioneel stabieler en mentaal alerter zijn. Nochtans blijft Transmissiemeditatie een krachtige daad van dienstbaarheid aan de mensheid en de wereld.

WAT ZIJN DE DEELNEMINGSVOORWAARDEN?

- Aan deelneming in Transmissiemeditatie zijn geen voorwaarden en geen kosten verbonden.

- Er is geen ervaring nodig.

- Van niemand wordt een bepaalde religieuze of filosofische opvatting verwacht, maar slecht het verlangen om de mensheid te dienen.

- Kinderen mogen vanaf 12 jaren beginnen.

- Alleen personen met hartproblemen & psychische problemen moeten advies aan hun huisarts vragen.

- Na een kleine uitleg kan Iedereen z'n/haar eigen transmissiegroep thuis oprichten (minimum 3 personen).

- Is verenigbaar met andere vormen van meditatie en versterkende.

- Wereldwijd bestaan er veel transmissiegroepen, sommige draaien al sinds 30 jaren of meer.

Bron: Benjamin Creme: Transmissiemeditatie, meditatie voor een nieuwe tijd

"Meditatie is geen vlucht uit de wereld; het is geen proces van isolement of jezelf van de wereld afsluiten, maar juist het begrijpen van de wereld en haar wegen. De wereld heeft weinig te bieden dan voedsel, kleding, onderdak en genot dat altijd verbonden is met grote smart. Meditatie is wegzwerven van deze wereld; men moet een volslagen buitenstaander worden. Dan heeft de wereld een betekenis en is de schoonheid van hemel en aarde onveranderlijk. Dan is liefde niet langer genot. Hieruit ontstaat al het handelen dat niet de uitkomst is van spanning, tegenstelling, de drang jezelf waar te maken of machtswaanzin."

Bron: Jiddu Krishnamurti, Meditaties


WORKSHOPS " TRANSMISSIEMEDITATIE " IEDERE 1ste ZATERDAG VAN DE MAAND VAN 19u00 TOT 20u00:

Inschrijving via de pagina CONTACT & INFO  of per e-mail transmissiemeditatie@telenet.be


IN TIELEN DOEN WIJ 2X  PER WEEK " TRANSMISSIEMEDITATIE " PER WEEK, OP WOENSDAG EN ZATERDAG TELKENS VANAF 20u00

Wil je deelnemen aan "een Transmissiemeditatiegroep" bij ons of in jouw regio?

Meld je dan via de pagina  CONTACT & INFO  of per e-mail transmissiemeditatie@telenet.be


OOK IEDERE VOLLE MAAN, VOORAL DIE VAN  APRIL (Pasen), MEI (Wezak) EN JUNI (Mensheid) KOMEN ALLE TM-GROEPEN VAN BELGIË SAMEN OM AAN " TRANSMISSIEMEDITATIE " TE DOEN

Inschrijving & info via de pagina CONTACT & INFO  of per e-mail transmissiemeditatie@telenet.be