DE UFO'S EN DE RUIMTEBROEDERS

Niet zolang geleden dachten wij dat de aarde plat was en dat de mensheid de enige vorm van intelligent leven van het zonnestelsel was,

nu weten wij dat de aarde rond is en dat wij niet alleen zijn.

Duur: 8:29'

Hier gaan veel verhalen over, er zijn ook veel films en boeken over dit fenomeen, maar vooral nog meer valse informatie vanuit de regeringen om ons te doen geloven dat de ruimtebroeders of de UFO’s kwade bedoelingen voor de mensheid hebben. Deze geheimzinnige houding en de censuur hierover bewijzen in feite dat ze wel bestaan, maar men wil dit niet openlijk bekend maken om zo gezegd geen paniek te zaaien… het gaat uiteraard vooral omgeen macht te verliezen.
Op elke planeet is er leven. Dat de wetenschappelijke wereld dit niet ziet of niet weet (op basis van hun huidige kennis), betekent niet dat er geen leven op andere planeten is. De fysieke wereld zoals wij die kennen: met de vaste stoffen, vloeibare stoffen en de gassen is meer uitgebreid dan wat wij reeds waarnemen. Het etherisch niveau, dat meer subtieler en onzichtbaar is voor het fysieke oog, is onderverdeelbaar in nog eens 4 niveaus en behoort bij de fysieke wereld.
Indien wij het etherisch zichtvermogen hadden, zouden wij de ruimtebroeders op Mars, op Venus en andere planeten kunnen zien, maar ook de etherische gebieden op onze planeet. Zie schema van de 7 gebieden van de menselijke lichaam.
De ruimtebroeders zijn zo ver geëvolueerd, dat zij zichzelf en hun UFO-schotels kunnen doen verschijnen en verdwijnen. Wanneer ze de trilling van hun energie verlagen, kunnen ze zich zichtbaar maken voor de mensheid. En wanneer ze zichzelf terug onzichtbaar willen maken, hoeven ze gewoon naar hun eigen trillingsniveau terug te komen en verdwijnen ze in een flits. Het is met de kracht van de gedachten en hun technologie dat ze de UFO-schotels kunnen doen verplaatsen. Wij zijn nog te fel bezig met machtpositie, met oorlogen te voeren tegen elkaar en medemensen te vermoorden om hun technologie te begrijpen en te gebruiken.

MISSIE VAN DE RUIMTEBROEDERS

Naast het feit dat ze zich gradueel bekend maken, hebben de Ruimtebroeders ook een Geestelijke Missie, en dat is de mensheid te helpen in deze moeilijke tijden. Ze hebben in het verre verleden zulke toestand op hun eigen planeet ook moeten doormaken. Ze hebben de kennis, de technologie, de wijsheid, maar vooral, ze hebben van hun fouten geleerd en ze willen dit met de mensheid delen in de mate van het mogelijke en binnen de karmische wetten.

Bronnen: De Bundeling van de krachten van Licht van Benjamin Creme, UFO's en de ruimtemensen: Hier om te helpen van Gerard Aartsen.

RADIOACTIVITEIT ONSCHADELIJK MAKEN

90% van hun activiteiten besteden ze aan het onschadelijk maken van de Aardse vervuiling door de mensheid. Er zijn veel vormen van vervuiling, de meest gevaarlijke vervuiling op Aarde is radioactiviteit of kernafval. Met hun technologie kunnen ze de straling van radioactiviteit onschadelijk maken. De ruimtebroeders kunnen enkel binnen de karmische wet werken en dus beperkt tussenkomen. Maar indien wij de aarde, de oceanen en de lucht met radioactiviteit blijven vervuilen, zullen ze binnenkort niet meer kunnen helpen, met alle gevolgen van dien.

Ze hebben bijvoorbeeld bij de nucleaire incidenten van Tchernobyl en Fukushima 2/3 van de radioactiviteit kunnen neutraliseren. Kunt u zich voorstellen wat het had kunnen worden indien zij dit niet hadden gedaan?


VALLENDE METEOR VERNIETIGEN

Laat me even nog een andere tussenkomst van de Ruimtebroeders bekendmaken. Wanneer een meteoor op Aarde dreigt te vallen wat veel schade en veel slachtoffers zou aanrichten, dan laten ze de meteoor net voor de gevaarlijke landing ontploffen. Ze laten op zeer hoge snelheid een onbemande UFO-schotel dwars door de meteor gaan. Op die manier vallen er duizenden kleine brokjes op de grond in plaats van een groot en verwoestend blok.


MAGNETISCH ROOSTER ROND DE AARDE

De bundeling van de kracht van Licht heeft samen met de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet, een magnetisch rooster rond de Aarde gebouwd, waar wij later gratis en onuitputtelijk energie van zullen kunnen gebruiken. Deze nieuwe energie heet de Technologie van Licht en is van de zon afkomstig. Via dit magnetisch rooster rond de aarde, die de vorm van een octo-dodecaedre heeft, zal er op zeer wetenschappelijke wijze de energie van de zon omgevormd worden. De mensheid zal zich hierdoor geen zorgen meer maken over duurzame energie en het milieu.


VORMEN VAN WOLKEN

De wolken krijgen soms bijzondere vormen die niet per toeval verschijnen. Het zijn verschijnsels die door de Ruimtebroeders veroorzaakt worden. Ze laten meestal geen twijfel daar ze niet op een natuurlijk wijze kunnen gebeuren.


SPIRAAL IN DE LUCHT

Tussen Noorwegen en Rusland is er een mini-crisis ontstaan na het vastslellen van een blauwe spiraal in de Scandinavische lucht. Dit is zelfs op het journaal gekomen. Finland had  Rusland de schuld gegeven een raket te hebben gelanceerd. Rusland heeft dit ten stelligste ontkent. Uit de beelden kan men ook zien dat het niet over een raket gaat. De beelden zijn ook te zien op You Tube.


DE STER VAN MAITREYA

Sinds december 2008 verschijnt er een bijzondere heldere “ster” in de hemel die over hele wereld dag en nacht zichtbaar is. Volgens Benjamin Creme gaat het over 4 grote UFO’s (1 UFO = de oppervlakte van een voetbalveld). De ster wordt regelmatig gezien, verandert van kleur, van vorm, van intensiteit, blijkt licht te pulseren en verplaatst zich in de hemel. De UFO’s die zich als een heldere ster laten zien, kunnen in de 4 hoeken van de wereld verschijnen, ze kunnen zich ook dicht bij elkaar verzamelen en een reusachtige heldere ster vormen.


ANTI-ZWAARTEKRACHT

Om ons te stimuleren in onze zoektocht naar technologie, hebben de Ruimtebroeders een bijzonder UFO-schotel laten verschijnen die de wetten van anti-zwaartekacht kan kan doen omkeren. De bedoeling is aan onze wetenschappers te ontcijferen hoe dit technologisch mogelijk is.


VULKANEN EN AARDBEVINGEN

Bij bijzondere ondergrondse activiteiten zoals uitbarstingen van vulkanen of bij verplaatsingen van de tektonisch platen diep in de aarde, komen de Ruimtebroeders tussen om de destructieve krachten in de mate van het mogelijke te verlichten.


DE US NAVY BEVESTIGD HET BESTAAN VAN UFO'S


EERSTE BRIT IN DE RUIMTE IS ZEKER DAT ALIENS BESTAAN 


GRAANCIRKELS, VORTEX VAN ENERGIEËN

Een fenomeen, misschien iets populairder,  zijn de graan- of cropcirkels of de agroglyfen die ze overal ter wereld achter laten als bewijs van hun bestaan. Het zijn zeer ingewikkelde geometrische vormen in de velden, die in enkele seconden verwezenlijkt worden. De plaats waar een kropcirkel te zien is, werkt als een Vortex van energie, het is ook hun visitekaartje om te laten zien dat ze hier zijn. De cropcirkels zijn overal ter wereld te zien. De meesten zijn te zien in Engeland, dit is niet echt een toeval. De ruimtebroeders willen hiermee de aandacht vestigen op Engeland, omdat Maitreya in London verblijft.


TECHNOLOGIE VAN LICHT

In vergelijking met de technologie van de mens, beschikken de Ruimtebroeders over een ongelooflijk en enorme technologisch vooruitgang. Ze gebruiken de Technologie van Licht en de krachten van hun gedachten. 


CONTACT MET MENSEN

De meeste bekende persoon die over de Ruimtebroeders sprak en hiermee ook contact heeft gehad is Georges Adamski. Hij heeft bijzondere ervaringen met de Ruimtebroeders gehad en kreeg ook inzichten over de Samenleving en het Leven.


ALLE PLANETEN HEBBEN EEN GEESTELIJKE HIËRARCHIE

Zoals ons planeet, hebben alle andere planeten van onze zonnestelsels, maar ook in heel het heelal, een gelijkwaardige Geestelijk Hiërarchie. Alle Geestelijke Hiërarchieën zijn allicht in contact en verbonden met elkaar. De Geestelijke Hiërarchieën van andere planeten weten dat er nu iets bijzonder op onze planeet aan het gebeuren is. Dat is ook de reden dat wij meer bewijzen van hun bezoek overal ter wereld krijgen, hoewel dit al veel langer aan de gang is.


AANGERADEN LEKTUUR