DE OORSPRONG VAN DE BRONNEN

Duur: 4:04'

Mijn bronnen komen uit de Leringen van de Oude Wijsheid, die zo oud zijn als de mensheid zelf. Dit zijn de Leringen van een groep mensen die het strikt menselijke stadium gepasseerd zijn en die het volgende natuurrijk zijn binnengegaan, het Geestelijke Rijk, de Koningrijk der Zielen.

"Zij zijn de Meesters van Wijsheid en de Heren van Mededogen. De Meesters van Wijsheid vormen ook wat genoemd wordt de 'Witte Broederschap' of nog de 'Geestelijke Hiërarchie' van onze planeet. Sinds vele eeuwen leven de Meesters van Wijsheid vrijwel steeds teruggetrokken in de afgelegen bergstreken en woestijnen: in de Himalaya, de Rocky Mountains, de Karpaten, de Oeral, de Atlas, in de Gobi en andere woestijnen. Vanuit deze verblijfplaatsen overzien Zij onze evolutie en sturen Zij discipelen door wie Zij werken de wereld in. " De Leringen van de Oude Wijsheid en de Esoterische Filosofie is direct geïnspireerd door de Meesters van Wijsheid, die meestal via discipelen werken. 

Bron: Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid

Ze zijn mensen zoals u en ik, maar dan veel verder vooruit geëvolueerd dan de gemiddelde mens. Zij denken niet meer in de ik-vorm maar in een wij-vorm en hebben aldus een groepsbewustzijn. Ze worden Meesters genoemd omdat dit betekent dat ze zichzelf beheersen op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, materie en al de wetten van de natuur.

"Het grootste deel van deze leringen in onze tijd werden tussen 1875 en 1890 gegeven via Helena Petrovna Blavatsky, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging. Haar boek "De Geheime Leer" vormt de voorbereidende fase van de leringen voor de nieuwe kosmische cyclus die wij nu binnengegaan zijn en die het Waterman-tijdperk wordt genoemd. Een latere fase werd tussen 1919 en 1949 gegeven via een Engelse disciple, Alice Ann Bailey, door de Tibetaanse Meester Djwhal Khul en deze gelden als de tussenliggende fase van de Leringen. Tussen 1924 en 1939 werd nog een reeks leringen - de Agni Yoga Leringen - gegeven via een Russisch discipel, Helena Roerich. De laatste fase tussen 1975 en 2016 werd door de esotericus en schilder Benjamin Creme gegeven, zijn werk werd ook door een Meester geïnspireerd."

"Al deze discipelen brachten de Leringen van de Oude Wijsheid, de leringen die de mensheid haar wezenlijke goddelijkheid voorhouden, en die haar op de hoogte houden van haar evolutionaire reis waardoor wij onszelf vervolmaken."

"De Leringen van de Oude Wijsheid is het geestelijk erfgoed van de mensheid en behandelt de belangrijkste denkbeelden, zoals: het Goddelijk Plan, de bron van de leringen, de evolutie van het menselijk bewustzijn, de Geestelijke Hiërarchie, de energieën, de wetten van het leven, de Zeven Stralen, de inwijdingen en meer."

Bron:  Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid

Vele mensen hebben dit pad van evolutie eerder genomen en zijn nu Meester geworden. Dit geeft hoop aan mensen die veel vragen hebben over zichzelf en op zoek zijn naar de betekenis van het leven.

Hun kennis, hun liefde en hun wijsheid is ‘een cadeau’ aan de mensheid. Elk individu – zonder uitzondering - is een Ziel in incarnatie. Ieder mens kan op elk moment van zijn leven de Kunst van Zelfverwerkelijking aanleren, aan Transmissiemeditatie doen en het ware Zelf (de Ziel) ervaren. Het is tegelijkertijd het antwoord op de vele vragen die mensen zich stellen en aldus een verheldering op hun zoektocht.