DE KUNST VAN LEVEN

Duur: 3:30'

Omdat Leven een Kunst is, bestaan er wetten, regels die met het Leven zelf verbonden zijn. Het zijn niet noodzakelijk de normen en de waarden die wij tijdens onze opvoeding hebben meegekregen, noch wat wij in het onderwijs aangeleerd hebben en alvast niet wat wij in ons professionele en competitieve leven ervaren.

"Nooit of zelden worden wij onderricht in hoe te leven, in de Kunst van Leven. Er is geen school waar we de Kunst van het Leven kunnen leren.

De ware kunst van het leven is niet het weten, maar het omarmen van het mysterie.

De Kunst van het Leven, is zoals schilderen of muziek, wij moeten het aanleren. Het zal zeker niet zomaar vanzelf komen of een kwestie van toeval zijn. Als je je schilder bent, weet je dat er zekere wetten van verhouding en regels van compositie bestaan en dat je hiermee rekening moet houden. Een schilderij heeft een bord, afmetingen, schakeringen van kleuren, proporties nodig. Als je componist bent, moet je weten hoe muziek werkt, moet je weten de wetten van harmonie te begrijpen en vele andere wetten en eigenschappen van muziek.  Componisten moeten experimenteren met de lengte van de melodie, heeft instrumenten, noten, klanken, sleutels nodig. Als je een schilder wilt worden ga je naar de Kunstacademie, als je een muzikant wilt worden ga je naar een Conservatorium."

Bron: Benjamin Creme, Leven volgens de Wetten van het leven

Indien men deze eigenschappen door elkaar zou mengen of in een verkeerde volgorde zou gebruiken, dan zal het schilderij niet aantrekkelijk zijn, dan zal een melodie vals klinken en niet beluisterd worden.  

Het is met de Kunst van leven net hetzelfde. Indien we geen rekening houden met de wetten van het leven, dan zullen wij pijn hebben en lijden. Indien we leven in functie van de wetten van het leven, dan zullen we niet alleen ondervinden dat we in harmonie met onszelf en de omgeving zijn, maar ook een beter contact met onze Ziel zullen leggen. Uiteindelijk zullen wij één met de Ziel worden, met onze innerlijke Godheid. Alle wezens zijn potentieel Goddelijk, alleen moeten wij hier de ware moeite doen om dit te verwezenlijken. Zoals met veel dingens in het leven, zal er niets gebeuren indien men niets doet.

* De 4 Spirituele Wetten van het Leven zijn:

- De Wet van Reincarnatie of Wedergeboorte

- De Wet van Oorzaak en Gevolg, ook de Wet van Karma genoemd

- De Wet van Onschadelijkheid

- De Wet van Opoffering

* De eerste stappen bij de Kunst van Zelfverwerkelijking zijn:

- Eerlijkheid in het denken

- Oprechtheid van geest

- Onthechting

- Zich voeden met gepaste voeding

 

* Dit onderwerp wordt grondiger behandeld op een ander pagina van de website.


DE BOEKEN