DE HAND VAN MAITREYA

Duur: 0:45'

Deze foto toont de handafdruk van Maitreya Zelf, zoals die in 2001 op wonderbaarlijke wijze op een spiegel in een badkamer in Barcelona verscheen. Het is niet zomaar een handafdruk, maar een driemensioneel beeld met fotografische details.

Door uw hand erop te leggen of ernaar te kijken, kunnen wij Maitreya's genezing of hulp aanroepen, voor zover de Wet van Karma dat toelaat. Dit is de wijze waarop Hij ons het dichtst kan naderen tot de dag dat Maitreya volledig in de openbaarheid zal treden en we Zijn gezicht zullen zien.