DE BOEKEN VAN BENJAMIN CREME

Benjamin Creme heeft 16 boeiende boeken geschreven die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze boeken behandelen met meer diepgang de thema's op de website. Ze zijn voor iedereen bestemd die zich geroepen voelt tot Innerlijke Verwerkelijking, maar ook voor diegene die meer wenst te leren over de gebeurtenissen in de wereld, over de Geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Wijsheid, de Heer Maitreya, de Leringen van de Oude Wijsheid, het Goddelijke Plan, de UFO's en de Ruimtebroeders, Transmissiemeditatie, de Wetten van het Leven, Groepsbewustzijn, de Stralenstructuur en het Beginsel van Samen Delen. In veel van zijn boeken, bevinden zich ook de vragen van de mensen die naar de lezingen kwamen luisteren en de antwoorden van Benjamin Creme.

Hieronder vindt u de lijst van de boeken van Benjamin Creme.

Gelieve contact op te nemen met de v.z.w. Transmissions (België) voor de prijslijst indien u een boek wenst te bestellen:

- Contactpersoon: Martine

- E-mail: transmissions@skynet.be

- Telefoon:  071 - 39 49 39

LIJST VAN DE BOEKEN